search
top

Uite cât te iubesc!


după~ Elizabeth Barret Browning

Cât de mult te iubesc?

Uite, am să socotesc în câteva feluri.

Te iubesc din adânc,

atât de larg

şi atât de înalt,

cât poate inima mea să cuprindă

atunci când încerc să ajung

dincolo de marginile harului.

Te iubesc în fiecare zi,

ca şi când aş trăi,

în acelaşi timp,

în lumina soarelui de amiază,

şi a lumânărilor,

din seara aceasta de sărbătoare.

Te iubesc atât de liber

şi cutezător, 

ca oamenii care se luptă

pentru adevăr şi dreptate.

Apoi, te iubesc

cu bucuria şi lauda

întoarcerii lor

pe sub arcul de triumf.

Te iubesc cu durerea

bocetului meu târziu

şi credinţa mea de copil.

Ca în ziua tuturor sfinţilor

te iubesc,

ca şi când aş pierde lumea.

Te iubesc cu tot sufletul,

cu toate zâmbetele şi lacrimile,

cu tot ce sunt şi cu tot ce am.

Şi, mai presus de toate,

te voi iubi cu o dragoste eternă,

în viaţa veacului

ce va să vie.

                                    izbuc 2005

Leave a Reply

top