search
top

paradeisos

 

își caută Iubirea un popas
și Duhul dă ocol peste genune
vin fii dimineții într-un glas 
și lirele încep curat să sune

lumina se dezghioacă în cascadă
adâncul se trezește în Cuvânt
se miră îngerii din cer să vadă
atâta har și pace pe pământ

tresaltă dealuri freamătă câmpia
în universul înflorit instant
de-atâta bine cântă ciocârlia
în cerul parfumat și elegant

ridică Eva ochii gânditoare
trezită parcă dintr-un somn fecund
Adam întinde brațul în răcoare
pe malurile vieții lângă prund

o mie de miresme se inundă
și alte mii de roade stau pe ram
în cântecul miresei prins în fundă
începe lin cerescul bairam

26 Mai 2009

top