search
top

șapte

 

se așterne lin a șaptea seară 
în gădina toată-n sărbătoare
și cântări de nuntă se coboară
pe cărări cuprinse de răcoare

sulul nopții dulce se întinde 
peste lumea tânără și bună
un buchet de stele pâlpâinde
se răsfiră-ncet pe lângă lună

sfânt e somnul și stăpân pe fire
sfântă-i tihna nopții rânduite
peste tot e pace și iubire
visele au margini aurite

se lumină-a șaptea dimineață
zori și flori curate se deschid
roua umple câmpul de viață
val de bine-n paradis candid

ziua-șaptea semn de încântare
peste frunți smerite diademe
brațele sfinte pietre de hotare
stăvilare vremilor supreme

17 Mai 2009
top