search
top

maria 3

 

  las cioburile Martei cântece solide
să cadă-n risipire printre blide
acordurile harfei mele nu mă lasă
robită şi străină fată-n casă

mi-e gândul dincolo de lume nearat
pe drumul aspru către Ararat
plutesc în arca mea peste potop
şi nu mă-ntină ştirile din top

mă strigă iarăşi Marta mânioasă
dar visul viu din braţe nu mă lasă
mă umple glasul Lui cu val de bine
tot mai pre sus de stepele străine

se creşte-n mine veac ce va să vie
se spulberă trecutul în pustie
mi-a înflorit câmpia toată roată
şi las bucătăria neumblată

14 Septembrie 2008

top