search
top

aici

un drum nou, o cărare veche, o răscruce de vânturi, un loc al devenirii, un popas de suflet, un strat de flori, un post de veghe, o vale de verdeață, un câmp de lucru, un ogor desțelenit, un seceriș în așteptare, un izvor proaspăt, o sursă de răsgândire, o frânghie la fereastră, o scară de mătase, un zid de sprijin, un meterz de singurătate, o piatră de încercare, o roată de moară, un snop de legănat, un adăpost în furtună, o poartă stelară, o pată în soare, o piață de antichități, un susur lin, o vorbă de iubire.

top