search
top

copile

 

 COPILE, ÎNCĂ NU

  

 Sometimes I ask the question,

 ”My Lord, is this your will?”

 It’s then I hear you answer me,

 ”My Precious Child… be still.”

 Sometimes I feel frustrated,

 Cause I think I know what’s best.

 It’s then I hear you say to me,

 ”My Busy Child… just rest”

 ”I know the plans I have for you,

 The wondrous things you’ll see;

 If you can just be patient, Child,

 And put your trust in Me.

 I’ve plans to draw you closer.

 I’ve plans to help you grow.

 There’s much I do you cannot see

 And much you do not know.

 But know this, Child ….. I LOVE YOU.

 You are Precious unto Me.

 Before I formed you in the womb,

 I planned your destiny.

 I’ve something very special

 I hope for you to learn.

 The gifts I wish to give to you

 Are gifts you cannot earn.

 They come without a price tag,

 But not without a cost;

 At Calvary, I gave Myself,

 So You would not be lost.

 Rest, Child, and do not weary

 Of doing what is good.

 I promise I’ll come back for you

 Just like I said I would.

 Your name is written on my palm,

 I never could forget;

 Therefore, do not be discouraged when

 My answer is… “Not Yet”

 Author Unknown

  

Din când în când întreb cuprins de  teamă:

“Iubite Doamne, ce vrei de la mine?”

Iar glasul Lui duius curând  mă cheamă:

“Stai liniştit, de vrei să-ţi meargă bine.”

Adesea mii de gînduri inima-mi frământă,

Şi ziua mi se face mai veştedă şi sumbră.

Atunci aud o voce candidă şi sfântă:

“Copile prea grăbit, hai stai un pic la umbră!”

“Am pentru tine planuri şi le cunosc prea bine,

Şi lucruri minunate stau gata să se-arate,

De poţi să le primeşti şi să te-ncrezi în Mine,

De poţi avea răbdare, ţi le voi da pe toate.

Te voi aduce tandru, de mână, mai aproape,

Şi te voi creşte mare, mai sus şi mai curat

Ce n-ai sperat vreodată, ce-n minte nu-ţi încape,

Eu îţi voi da vecia în dar nemăsurat.

Dar mai presus de toate, aş vrea să ştii, copile

Eşti cel mai scump, din tot ce-i pămîntesc.

Erai al Meu de mult, eşti scris în dalbe file.

Şi-ţi spun fără sfială: COPILE, TE IUBESC!

Am pentru tine lucruri puse de-oparte,

Şi sper să înţelegi că darul ce-l primeşti,

Nu-l poţi avea prin trudă în zilele-ţi deşarte,

Şi nici prin voia firii, sau minţii omeneşti.

Sunt bunurile slavei fără preţ şi număr.

Dar nu e gratis viaţa ce ţi-o ofer în dar.

Am suferit ruşinea, şi am purtat pe umăr,

Povara vinei tale, o cruce pe Calvar.

Nu te sili copile, să fii mai bun prin tine,

Că n-ai nici o putere în braţele de lut.

N-ai cum plăti viaţa prin facerea de bine. 

O vorbă spune numai, şi vin să te ajut.

În palma Mea copile eşti scris pe veci, Amin!

Să nu uiţi rana asta, că mi-ai făcut-o tu.

Dar să nu-ţi pierzi curajul când totu-i anodin;

Când îţi şoptesc în taină răspunsul: “ÎNCĂ NU!”

autor necunoscut

redare, izbuc 2007

top