search
top

metaforia 1

 

Dicționar subiectiv al metaforelor din Proverbe  1      

 

1. Cunună plăcută(1,9) – semn de recunoaștere al biruinței, autorității și puterii care stârnește respectul, bucuria, încântarea și satisfacția celor care privesc. Marcă de bungust a calităților personale ale purtătorului.

2. Lanț de aur(1,9) – legătură de calitate, relație constructivă, apreciată ca fiind de mare preț. Semnul acesteia este purtat la vedere, de obicei la gât, pentru a sublinia demnitatea  și valoarea personală a deținătorului.

3. Liniștea nebunilor(1,32) – Atmosferă aparentă de pace și siguranță izvorătă din inconștiență, lipsă de chibzuială, neprevedere, care conduce în mod inevitabil la dezastru. Calm înșelător și lipsit de consecvență.

4. Cărările neprihănirii(2,8)– Principii corecte de viață manifestate prin comportamente care se disting prin dragoste, sinceritate și puritate sufletească. Modalități de exprimare a evlaviei practice. 
5. Drumuri întunecoase(2,13) – Procedeie și obiceiuri dubioase de atingere a scopurilor vieții. Caracterul ascuns și posibil vinovat al parcursului unei acțiuni, care poate fi suspectată de corupție. Comportament nedemn. 

6. Drumuri sucite(2,15) – Dezvoltări alterate și marcate de greșeli mai mult sau mai puțin conștiente, care prezintă dificultăți de parcurgere și deviere de traseu. Urmând aceste direcții există riscul neajungerii la țintă. 

7. Cărările vieții(2,19) – Parcursuri și demersuri care conduc la rezultate eficiente în vederea unei vieți decente în prezent și a vieții veșnice în viitor. Forme de manifestare a principiilor sănătoase de viață și conviețuire socială. 

8. Răcorirea oaselor(3,8) – Momente de satisfacție, împlinire și bucurie care să facă să merite efortul de a ajunge la asemenea performanțe sau rezultate.  Relaxare și răgaz după un efort prelungit pentru atingerea obiectivelor. Odihnă binemeritată și ocazie de refacere în siguranță și  confort. 
9. Căi plăcute(3,17) – Demersuri aprobate și considerate demne de laudă și respect, de către cei din jur. Exemple de viață care conduc la armonie și bucuria de a fi și de a conviețui alături de astfel de persoane.

10. Cărări pașnice(3,17) - Împăciuire. Soluții negociate la eventualele tensiuni și neînțelegeri. Idei și procedee de a duce o existență liniștită și lipsită de turbulențe, în ciuda ocaziilor repetate de stârnire a certurilor.
11. Pom de viață(3,18) – Ansamblu de resurse și mijloace care conduce la îndestulare, suficiență și prosperitate. Loc de viețuire la adăpost și siguranță. Imagine a dezvoltării în condiții de belșug și împlinire.

12. Strecoară norii roua(3,20) – Discreția naturală cu care se produc fenomenele fizice benefice dezvoltării vegetale. Nimeni nu vede spectacolul de generozitate și frumos prin care umiditatea atmosferică înaltă se coboară la nivelul solului, pe care îl împrospătează și îl înnobilează cu viață.
13. Îmbrățișază înțelepciunea(4,8) – Atitudine de bunăvoință și interes pentru lucrurile spirirtuale. Gestul strângerii la piept a unui lucru sau a unei persoane, denotă tandrețe, prețuire într-un cuvânt, multă dragoste. Dacă atribuim înțelepciunii sensurile din Proverbe, îmbrățișarea ei constiutuie un atașament profund față de Dumnezeu, neprihănire și adevăr.
14. Calea înțelepciunii(4,11) – În acest context, calea înțelepciunii se poate referii la abordare a lucrurilor într-o manieră specifică lui Dumnezeu, pentru că există o analogie foarte strânsă între înțelepciune și izvorul ei care este Dumnezeu. Calea înțelepciunii este calea lui Dumnezeu.
15. Pâinea nelegiuită(4,17) -  Parcursul și rezultatul trudei zilnice (pâinea) își primește sensul și valoarea în funcție de orientarea personală a celui care se trudește. Pâinea nelegiuită sunt roadele amare ale nedreptății și incorectitudinii în lucrurile mici sau mari ale vieții.
16. Izvoarele vieții(4,23) – Sursa din care se alimentează viața este o chestiune de alegere personală. În funcție de această alegere, viața se va alimenta și va purta însemnele specifice, și mai important va atinge țintele propuse. Când izvoarele vieții sunt în Dumnezeu, finalitea vieții va fi la El acasă.
17. Fântâna ta(5,15) – Sursă de prospețime, frumusețe și bucurie. Aici este referire forte directă la favoarea intimității cu partenerul ales și binecuvântat de Dumnezeu. Această metaforă indică atât cadrul legitim de siguranță și stabilitate, cât și abundența binecuvântărilor relației de dragoste în cuplu.

18. Cerboaică iubită(5,19) – Imagine plină de demnitate și vitalitate nativă a iubitei; frumusețe naturală plină de vigoare și promisiune, care cere prețuire și atenție din partea soțului și care conferă relației de dragoste și căsătorie sensuri pline de farmec, fecunditate, apreciere, joc și împlinire.

19. Căprioară plăcută(5,19) – O altă modalitate specifică versului ebraic de a repeta în alte cuvinte același adevăr. Femeia iubită este întruchiparea ideiilor de agilitate neprihănită specifică sălbăticiunilor libere și curate de tot ce întunecă și  contaminează viața cetății, plină de miasme și mizerie.

20. Noapte neagră(7,9) – Lipsa luminii de pe firmamentul nocturn poate fi cauzată atât de norii care acopăr cerul, cât și de lipsa luminii lunii aflată în ultimele zile ale ultimului pătrar, înainte de lună nouă. Metafora acesta sugerează disperarea fără margini, descurajarea mortală și colapsul cosmic al elementelor, cu alte cuvinte, cea mai rea stare sufletească.

21. Avuții trainice(8,18) – Durabilitatea bunurilor deținute sugerează atât corectitudinea obținerii lor, cât și efectul binecuvântării și protecției divine în a păstra și menține în bună stare întreaga proprietate.  

22. Calea nevinovăției(8,20) –  Inocența și puritatea sufletească conduc la o anumită manieră de abordare a problemelor și provocărilor vieții. Calea nevinovăției poate să-l facă pe cel care o adoptă, mai vulnerabil și mai puțin eficient decât căile la modă, dar finalitatea ei fericită merită efortul.
23. Pulberea lumii(8,26) – Stare primară a elementelor cu sugestia iminenței actului creator. Viața și întreaga informație a demersului care urmează se află acolo, gata de a porni trenul evenimentelor. Se așteaptă doar un semn de start pentru ca Big Bang-ul să-și  propage energiile reținute cu greu.
24. Fața adâncului(8,27) – partea vizibilă, de la suprafață, a oceanului primar care ascunde tainele vieții și ale existenței încă neîncepute. Asemenea unui giulgiu care acoperă o capodoperă încă nedezvelită, fața adâncului  păstrează dar și prevestește belșugul de forme și minuni ale creației.
25. Temeliile pământului(8,29) – Baza de siguranță și stabilitate a lumii. Fundația și fundamentul creației este dincolo și mai adâncâ decât rădăcina munților, sau căldarea de rocă a oceanului planetar. Creatorul Însuși deține secretul și controlul creației așezată în mâinile Sale sigure.

top