search
top

metaforia

Dicționar subiectiv al metaforelor din cartea Proverbelor

top