search
top

răbdare

Să ai răbdare

Tu ai nevoie de răbdare

Când veacul trece prin frisoane

De e târziu în calendare

În mâna-mpunsă de piroane

E-ntreaga lume liniștită

Și neatinsă de ispită

Întru chemarea cea slăvită

Cu frații mergi în rând pe fază

Și în smerenie veghează

Sub soarele de la amiază

În dragoste nepieritoare

Rămâi de strajă  în picioare

Știi câtă grijă și răbdare

Se cere colo-n câmp la glie

Până se coace roada toată

În holda binecuvântată

Și teascul spumegă în vie

Cuprins de frângerea târzie

Privirea ta să nu se-abată

Și inima să-ți fie blândă

Doar gândul bun să te străbată

Când ți-e răbdarea fremătândă

(izbuc 2010)

top